Artificial intelligence (AI)
Trending

AI ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു: ജോലി മാറ്റങ്ങൾ, പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ, മരണസമയം പോലും AI ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൃത്യതയോടെ പ്രവചിക്കുന്നു.

കൃത്രിമ ബുദ്ധി: ജീവിതത്തിലെ നാളുകൾ കണക്കാക്കാൻ പഠിച്ചു?
  • AIയുടെ വിപ്ലവം: AI ഇപ്പോൾ കരിയർ മാറ്റങ്ങൾ, പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ, മരണസമയം വരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൃത്യതയോടെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും.
  • Life2vec: ഈ AI മോഡൽ ഭാവി സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ ജീവിതത്തിലെ 'സീക്വൻസ്' ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു വാചകത്തിലെ അടുത്ത വാക്ക് പ്രവചിക്കുന്ന ഭാഷാ മോഡലുകൾ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
  • പ്രയോജനങ്ങൾ: Life2vec വ്യക്തിഗതീകരിക്കപ്പെട്ട ആരോഗ്യപരിചരണത്തിനും, നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയത്തിനും, മറ്റ് പ്രധാന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം.
  • ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾ: ഡാറ്റാ സ്വകാര്യത, മോഡലിലെ വിവേചനം, സാധ്യതയുള്ള വിവേചനം എന്നിവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുകയും സുരക്ഷാ നടപടികൾ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
  • സാമൂഹിക സ്വാധീനം: ഈ ഗവേഷണം AIയുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? സയൻസ് ഫിക്ഷൻ കഥകളിൽ മാത്രം കേട്ടിരുന്ന ഈ സാധ്യത ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവുകൾ പലപ്പോഴും അനിശ്ചിതമാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും, കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ (AI) അത്ഭുതകരമായ കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞുനോക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അറിയുമോ? ഡെന്മാർക്കിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിൽ, വ്യക്തികളുടെ ജീവിതസംഭവങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ AIക്ക് കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൃത്രിമബുദ്ധി (AI) ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ മരണത്തിന്റെ സമയം പോലും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം!

ഡാറ്റയാണ് രഹസ്യം: നിങ്ങളുടെ വീട്, വിദ്യാഭ്യാസം, വരുമാനം, ആരോഗ്യം, ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഉണ്ട്.

AI ഈ ഡാറ്റ വലിയതോതിൽ വിശകലനം ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ, ഭാഷാ മോഡലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃത്രിമബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കാനും കഴിയും.

ഡാനിഷ് ഗവേഷണം: ഡെന്മാർക്കിലെ DTU സർവകലാശാല, കോപ്പെൻഹാഗൻ സർവകലാശാല, ITU, യുഎസിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സർവകലാശാല എന്നിവ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗവേഷണമാണ് ഇതിന് തെളിവ്. “life2vec” എന്ന മോഡലിൽ 60 ലക്ഷം ഡാനിഷ് പൗരന്മാരുടെ ആരോഗ്യ ഡാറ്റയും തൊഴിൽ വിപണിയിലെ ചരിത്രവും ഉൾപ്പെടുത്തി വിശകലനം ചെയ്തു. പഠനത്തിന്റെ ഫലം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്!

Life2vec എന്ന വിചിത്രനാമമുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ. ഡെന്മാർക്കിലെ 60 ലക്ഷം ആളുകളുടെ ആരോഗ്യ ഡാറ്റയും തൊഴിൽ വിവരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച ഈ മോഡൽ, മറ്റു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പിന്നിലാക്കി മികച്ച ഫലങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിത്വം, മരണസമയം എന്നിവ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി Life2vec പ്രവചിക്കുന്നു.

കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങൾ: life2vec മോഡൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം, മരണസമയം പോലും ഉയർന്ന കൃത്യതയോടെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗവേഷണം തെളിയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, “നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണം?” എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ മോഡലിന് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും.

ഭാവിയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ: ജീവിതം ഒരു വാചകം പോലെയാണെന്ന് ഈ ഗവേഷണം പറയുന്നു. വാക്കുകൾ ക്രമത്തിൽ ചേർന്ന് വാചകം രൂപീകരിക്കുന്നതുപോലെ, ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളും ക്രമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ക്രമം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭാവി പ്രവചിക്കാനാണ് life2vec പോലുള്ള മോഡലുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.

നൈതികത പ്രധാനം: ഈ ഗവേഷണം പുതിയ നൈതിക ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. സെൻസിറ്റീവ് ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണം, സ്വകാര്യത, ഡാറ്റയിലെ പക്ഷപാതം എന്നിവ ഇതിൽ ചിലതാണ്.

ഭാവി കാണാതെ കഥ പറയുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കവി:

ഈ AI മോഡലിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി ഭാഷാ മോഡലുകളുടേതിന് സമാനമാണ്. ഒരു വാചകത്തിലെ വാക്കുകൾ പോലെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ ഒരു ശേഖരമായി കണക്കാക്കി, അവയെ ക്രമീകരിച്ചാണ് Life2vec ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡലുകൾ സാധാരണയായി ഭാഷകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ അവ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരൊരു “ജീവപുസ്തക”മായി വായിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവി കഥകൾ ആഖ്യാനിക്കുകയാണ്.

മരണസമയത്തിന്റെ പ്രവചനം

Life2vec-ന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ “നാലു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരണം?” പോലുള്ള പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ്. മോഡലിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിലവിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകളുമായി യോജിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നേതൃത്വപദവിയിലുള്ളവരോ ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ളവരോ മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിൽ, പുരുഷന്മാർക്കും കഴിവുള്ളവർക്കും മാനസിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും മരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, Life2vec-ന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഡാറ്റയിലെ അപൂർണ്ണതകളും വിവേചനങ്ങളും മൂലം പിശകുകൾ സംഭവിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഗവേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഡാറ്റയിൽ ദരിദ്രരും അവസരങ്ങളില്ലാത്തവരും ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, മരണസമയത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമിതമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ

Life2vec-ന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, മരണസമയത്തിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിരക്കുകളെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഉയർന്ന മരണസാധ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഈടാക്കാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് കഴിയും. ഇത് അവരുടെ ജീവിതനിലവാരത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

കൂടാതെ, Life2vec-നെ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരെ നിരീക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ജോലിസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് സാമൂഹിക അസമത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

സുരക്ഷിതവും നീതിപൂർവകവുമായ ഉപയോഗം

Life2vec-നെ സുരക്ഷിതവും നീതിപൂർവകവുമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതിന്റെ സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രജ്ഞർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Life2vec-ന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ മനുഷ്യജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സൂക്ഷ്മതയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen + 5 =

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker