വാട്സ്ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

  • WhatsApp
    വാട്സ്ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

    വാട്സ്ആപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

    വാട്സ്ആപ്പ് ഒരു ഫ്രീ ഇൻസ്റ്റന്റ് മെസേജിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റ് ആളുകളുമായി ടെക്സ്റ്റ്, ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, ഓഡിയോ, ഫയലുകൾ എന്നിവ അയയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.…

    Read More »
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker